Senteret sitt bannerbilde
Viktig informasjon om Koronaviruset

Nytt frå legekontoret

24. april 2020

Helsesenteret er framleis i beredskap og smitteverntiltaka er innført for å vara ei stund framover.

Dette betyr at alle dører vil vera låst og du må ringe på når du kjem til legekontoret/legevakta. Du vil få snakke med ein tilsett, som stiller deg ein del spørsmål. Dersom du skal inn til konsultasjon eller på laboratoriet, vil du bli bedt om å vente i bilen til det er din tur. Då vil du bli kontakta på telefon.

Når du kjem inn er det viktig at du vaskar hendane dine med håndsprit, som du finn rett innanfor døra. Dersom du må vente på venterommet, ber me om at du held avstand til dei andre som sit der.

Legane og sjukepleiarane har no 4 ulike konsultasjonstyper å tilby deg. Dette er konsultasjon med frammøte, elektronisk konsultasjon via Helsenorge, videokonsultasjon og telefonkonsultasjon. Alle konsultasjonstypene har samme takst og vil koste det samme for deg.

Telefontidene for enkle spørsmål til legane er til litt ulike tider. Me prøvar å legge tidene ut her og oppdatere så raskt me kan. Håpar det er forståelse for at det kan bli endringar raskt.

Me hjelper deg så snart me kan og svarar på spørsmål både på telefon og elektronisk, både via helserespons og helsenorge.

Mvh oss på legekontoret

Til alle våre pasientar

21. mars 2020

Veka som har gått, har vore travel og rar. Mykje er nytt og alle rutinar er snudd opp ned. Vi har blant anna rigga eit eige legekontor for luftvegssmitte i lokala til helsestasjonen, og alle legane har i løpet av veka kobla seg på ei videokonferanse-løysing. Vi har fått nytt reinhaldspersonale, nyopplært hjelpepersonell, hjelp av pensjonert hjelpepersonell, nye prosedyrar, og alle legane har fått "ubiform"(!)

Trass i alt dette nye, så er vi her for dykk, pasientane våre. Dersom du har symptom som du vanlegvis ville ha kontakta legekontoret eller legevakta for, skal du framleis ta kontakt. Gjerne via Helsenorge eller her dersom det ikkje er noko som hastar, men for deg som synes det er vanskelig, så kan du ringe. Vi har ikkje stengt, men dersom det er lenge å vente før vi svarar, er det fordi vi får veldig mange telefonar nå om dagen.

I førre veke gjekk vi ut og sa at pasientar ikkje måtte koma til legekontoret eller legevakta utan avtale på førehand. Dei som har ei lett forkjøling og ikkje treng legetilsyn, bør halde seg heime til éin dag etter at dei er friske. Oppmodinga gjeld framleis, MEN hugs på at pasientar med alvorlege lidingar og andre sjukomar framleis skal ta kontakt med legen sin. Ikkje la vera å ta kontakt fordi du tru vi har så mykje å gjera, eller fordi du er redd for å vera til bry.