Legane har ferie i desse tidsromma:

Ane Spikkeland Holm       veke 25-28

Hanne Nikkels                 veke 29-32

Siri Dubrefjord                veke 28-31

Sigrun Høgetveit             veke 29-32

Katherine Tønnesen        veke 27-28 og 33

Augusta Bjørnholt           veke 31-33

David Vikstøl                  veke 28-30

 I ferieperioden vil det ikkje vera mogeleg å sende E-konsultasjon til legen din. Du må i den perioden ringe legekontoret.