Me har ein periode no fleire vikarlegar inne. Det kan vera vrient å koma i kontakt med dei på helsenorge, me ber derfor om at du derfor nyttar deg av helserespons for bestilling av reseptar og timar til vikarlegane.