Frå 2.2.24 startar legekontoret med kølappsystem for blodprøvetaking. Kølappmaskin står i vestibylen, trekk lapp før du set deg på venterommet, så vil du bli ropa opp når det er din tur. Du treng ikkje henvende deg i luka for å bli satt opp på lablista lengre.

Ved andre henvendingar som øyreskyll, sårskift og liknande må ein framleis henvende seg i luka

Pasientar med akutte problem vil bli prioritert framfor kølappsystemet der det er nødvendig.

Me håpar dette kan bli ei god løysing for alle.