Hanne Nikkels er i utdanningspermisjon frå mars 2024 til og med august 2024. Doron Grosz er hennar vikar.